B kategorija

Cijena za B kategoriju

PPSP (1 S.T.- 42,00 kn) UV ( 1 S.T.- 150,50 kn) Ukupno
42 x 30 = 1.260,00 kn 150,50 x 35 = 5.267,50 kn 6.527,50 kn

Cijena za B kategoriju ako ima A1, A2, AM, F, i G kategoriju

PPSP (1 S.T.- 42,00 kn) UV ( 1 S.T.- 150,50kn) Ukupno
33,60 x 4 = 168,00 kn 120,40 X 30 = 4.515,00 kn 4.683,00 kn