AM kategorija

Cijena za AM kategoriju

PPSP (1 S.T.- 42,00 kn) UV ( 1 S.T.- 210,00 kn) Ukupno
42 x 30 = 1.260,00 kn 210 x 15 = 3.150,00 kn 4.410,00 kn

Cijena za AM kategoriju ako ima F i G kategoriju

PPSP (1 S.T.- 42,00 kn) UV ( 1 S.T.- 210,00 kn) Ukupno
42 x 4 = 168,00 kn 210 x 10 = 2.100,00 kn 2.268,00 kn