A kategorija

Cijena za A kategoriju

PPSP (1 S.T.- 42,00 kn) UV ( 1 S.T.- 245,00 kn) Ukupno
42 x 30 = 1.260,00 kn 245 x 25 = 6.125,00 kn 7.385,00 kn

Cijena za A kategoriju ako ima B, B+E, C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H kategoriju

UV ( 1 S.V.- 250,00 kn) Ukupno
250 x 15 = 3.750,00 kn 3.750,00 kn

Cijena za A kategoriju ako ima A1 kategoriju

UV ( 1 S.V.- 250,00 kn) Ukupno
250 x 10 = 2.500,00 kn 2.626,00 kn

Ako nema B i A1 kat. položeno mora slušati 3 sata teorije ( 126,00 kn)

Za plaćanje karticama American i Diners ukupna cijena se povečava za 7%

Cijena za A kategoriju ako ima A2 kategoriju

UV ( 1 S.V.- 250,00 kn) Ukupno
250 x 15 = 3.750,00 kn 3.750,00 kn

Ako nema B i A1 kat. položeno mora slušati 3 sata teorije ( 126,00 kn)

Za plaćanje karticama American i Diners ukupna cijena se povečava za 7%